Belangrijk:

denkt u dat u symptomen heeft van het Coronavirus en of van griepvirus? Kom dan niet naar de praktijk maar neem uitsluitend  telefonisch contact met ons op!!!

          Voor bezoek aan de post altijd op afspraak !

HUISARTSENPOST HILLESLUIS HEET NU HUISARTSENPOST ZUIDPLEIN EN IS VERHUISD NAAR TANDWIELSTRAAT 16, 3083 AV ROTTERDAM

 

Bij levensgevaar altijd 1-1-2!!

Klachten, complimenten of opmerkingen?

Klachten of ontevreden?

 

Het kan voorkomen dat U niet tevreden bent over het handelen van de arts of assistent(e). De beste oplossing is meestal om dit gelijk bespreekbaar te maken. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Neemt U dan contact op met de klachtenfunctionaris met het contactformulier.

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

 

Soms komt het voor dat een klacht/geschil niet tot een oplossing komt. U kunt dan U klacht bij de Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg indienen (SKGE).

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

 

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend.

Contact
  • 010 763 49 11 Optie 4
  • 010 763 49 11 Optie 1